Skip to content

提议者与全体成员

塔季娅娜 利克苏托娃

草案起草人

尼科耳 科丽谢利

建筑师

阿娜斯塔西娅 斯米尔诺娃

执行主任

Shestopalova Anastasia Viktorovna
Niyozov Said Nafasbekovich
Elfimovsky Vitaly Alexandrovich
Kodirov Naim Karimovich
Arustamyan Rafael R.
Ilya Vasenkov
Davlatnazarov Mamad Davlatmamadovich
Volodin Sergey Viktorovich
Khushvaktov Valvunsho Kurbonshoevich
Galanov Vyacheslav Yurievich

Vlezko Anatoly Vladimirovich
Fedorov Yuri Vladimirovich
Vlezko Natalia Vladimirovna
Olga Bovtyun
Boyarkov Dmitry Vladimirovich
Alexey Fedorov
Golikova Irina Alekseevna
Konovalova Irina Alexandrovna
Utkin Alexander Ruslanovich
Danchenko Vladimir Ivanovich
Osokina Anna Ivanovna
Chubchik Sergey Valerievich
Dmitry Migunov
Smirnov Victor Vladimirovich
Anikin Andrey Vladimirovich
Chabanov Alexander Shevketovich
Sukhomlin Vasily Igorevich
Pescherova Oksana Nikolaevna
Kiseleva Svetlana Nikolaevna
Olga Alexandrovna Koshkareva
Kim Elena Nikolaevna
Spirina Olga Vladimirovna
Kuznetsova Elena Nikolaevna